او کو له له :

سازی از خانواده ی گیتار است و اولین بار پرتغالی ها آن را در هاوایی ساختند و با آن اجرا نمودید

این ساز چهار سیم دارد و کوک سیمهای آن از پایین با بالا

G-C-E-A

می باشد

سیمهای او کوله له همگی نایلونی هستند  و گای به صورت کات وی هم ساخته می شود

 

 

 

اوکو له له در سراسر جهان طرفداران بسیار پیدا کرده و به دلیل شکل گیتاری و نوازندگی راحت مورد توجه موزسین های دنیا قرار گرفته است.

این ساز در ارکستر جنبه همراهی کننده دارد و به عنوان آکومپانیمنت فضای جذابی را ایجاد می کند

یکی از دلایل موفقیت این ساز در هاوایی استقبال بسیار زیاد پادشاه آن ازین ساز بوده است .

البته هم اکنون در ایران و سایر نقاط جهان طرفداران بسیار زیادی دارد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست