گیتار نوازان و هنرآموزان این ساز به خوبی می دانند که سیمهای گیتار بعد از مدتی کیفیت اولیه خود را از دست می دهند.

اما خیلی ها علت تعویض سیم های گیتار را نمی دانند.

سیمهای گیتار به دلیل تحت فشار بودن و انگشتان مرطوب و گاها چرب ، به مرور زمان فرسوده می شوند و کیفیت ارتعاش و بهداشت آنها کاهش می یابند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست