ساز سنتور ساز زخمه ای چوبی است که به وسیله مضراب نواخته می شود

سیمهای این ساز در هر ردیف چهار تایی هستند که با هم کوک می شوند

پیشینه ی این ساز به زمان بابلیان باز می گردد و سازنده ی آن را به فارابی نسبت می دهند.

جغرافیای نوازندگی این ساز نیز بسیار وسیع است از چین تا انگلستان  و آمریکا تا ارمنستان از این ساز با اسامی مختلف استفاده می گردد

این ساز را می توان 12خرک و 10 خرک و 9 خرک یافت که متداولترین آن 9 خرک است

توانایی این ساز ملودیک در تک نوازی و هم نوازی بسیار بالاست

بصورت کلی 72 سیم دارد و با دو مضراب نواخته می شود

بهترین چوب برای ساخت سنتور چوب گردو است اما از چوب فوفل و آزاد استفاده می کنند.

<p> من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.</p>.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست