پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای نقشه مهندسی کشور در حالی برگزار شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی اصلی سه سند هنرهای تجسمی، سند موسیقی و سند مد و لباس شد.

عاملی به دستور سوم جلسه که به موضوع بحث ۲۱ سند ملی اختصاص داشت، اشاره کرد و گفت: دستور سوم جلسه بحث ۲۱ سند ملی است که در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور پیش‌بینی شده و نگاهمان در تدوین این اسناد این نبود که آنها را در دبیرخانه خودمان تدوین کنیم. بلکه گفتیم که در دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌هایی که ذی‌نفع موضوع هستند و روزانه با این مسائل درگیر هستند در قالب لایحه به ستاد هماهنگی مهندسی فرهنگی پیشنهاد شود.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در این جلسه متولی اصلی سه سند هنرهای تجسمی، سند موسیقی و سند مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دستگاه محوری تعیین شد و این وزارتخانه، سایر دستگاه‌های همکار را طی فرآیندی که در سند مشخص شده پیشنهاد خواهد کرد و مقرر شد برای سایر اسناد با حضور دستگاه مربوطه تصمیم‌گیری شود.

وی درباره دستور دوم جلسه نیز بیان کرد: دستور دوم جلسه مروری بر مصوبات سال گذشته ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بود که طی آن ۱۱ مصوبه مهم داشتیم که هر ۱۱ مصوبه تاکنون ابلاغ و در دستگاه‌های اجرایی تبدیل به یک فرآیند شده است. از سوی دیگر زیر ساخت به فعالیت افتادن برنامه‌های اقدام سند مهندسی فرهنگی نیز در این مصوبات دیده شده است. از جمله اینکه چارچوب تدوین اسناد ملی با پیوستی که جزئیات اسناد را مشخص کرده تعیین شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست