مراسم اختتامیه‌ی چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری «هومان اسعدی» امشب برگزار و از طریقِ اینستاگرام سایت «موسیقی ما» پخش شد و هنرمندان منتخب در سه بخشِ موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی معرفی شدند. این اتفاق در حالی روی داد که به خاطر همه‌گیری پاندمی کرونا، داوری‌ها به صورتِ غیرحضوری انجام و تنها در بخش موسیقی نواحی، اعضای هیات داوری به شهرستان‌ها اعزام شدند. داوران این دوره از جشنواره‌ی موسیقی جوان نیز چون دوره‌های پیشین، همگی از اساتید شناخته‌شده‌ی موسیقی بودند.

مراسم اختتامیه‌ی چهاردهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری «هومان اسعدی» امشب برگزار و از طریقِ اینستاگرام سایت «موسیقی ما» پخش شد و هنرمندان منتخب در سه بخشِ موسیقی دستگاهی، موسیقی کلاسیک و موسیقی نواحی معرفی شدند.

این اتفاق در حالی روی داد که به خاطر همه‌گیری پاندمی کرونا، داوری‌ها به صورتِ غیرحضوری انجام و تنها در بخش موسیقی نواحی، اعضای هیات داوری به شهرستان‌ها اعزام شدند.

بخش موسیقی دستگاهی

هیئت داورانِ چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ دستگاهی را به شرح ذیل اعلام کردند:

برگزیدگان تکنوازی دف:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علی مصلحتی¬ و سپهر قاسمی
رتبه دوم: آقای دیاکو آرام‌بنیاد
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای محمدمهدی ارجمندی
رتبه اول: خانم عسل شاکری
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان مجتبی محربی و علی خالدی
رتبه اول: خانم عاطفه هاشمزاده

برگزیدگان تکنوازی تنبک:

هیئت داوران از آقایان سپهر صفری و علی نظامآبادی (گروه سنی الف-1) و خانم شیما احمدیان و آقای محمدعلی ابراهیمی (گروه سنی الف-2) و خانم سارا سلطانی و آقای علی خبیری (گروه سنی ب) تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف (1):
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدجواد شریف و باربد مشیدی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم نگین نجابت¬قمصری و آقای عارف مشایخ
رتبه اول به طور مشترک: آقایان امیرعلی قاسمی و منصور صادق نژاد
ــ گروه سنی الف (2):
رتبه سوم: آقای ایلیا فرجزاده
رتبه دوم: آقای هومان خوش‌بین
رتبه اول به طور مشترک: خانم شهزاد پیوسته و آقای میلاد ملکی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم : آقای کیان کیوانفر
رتبه دوم: آقای مهدی کارگری
رتبه اول: آقای محمود جعفری
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علیرضا زارع و آرش سروستانی
رتبه دوم: آقای علی احمدیان
رتبه اول به طور مشترک: خانم مائده شفیعی و آقای سیدآرمان حسینی
برگزیدگان تکنوازی نی:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای علیرضا کرمانی
رتبه دوم: آقای بابک قلی‌زاده
رتبه اول: آقای علیرضا دوستی
ــ گروه سنی ب:
رتبه اول: خانم ثنا محمودی
ــ گروه سنی ج:
رتبه اول: آقای کیارش بکتاشیان

برگزیدگان تکنوازی قانون:
هیئت داوران از خانمها مایسا نادری و کیانا قلمبُر (گروه سنی الف) و خانمها سحر یوسف و نیلوفر صالحیان (گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: خانم گندم عربینژاد
رتبه دوم به طور مشترک: خانمها محیاسادات حسینی و زینب باباییفرد
رتبه اول: خانم فاطمه بهرامی

برگزیدگان تکنوازی عود:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم : آقای آرمان کبیری
رتبه دوم: خانم ¬صبا وهابی
رتبه اول: آقای ماکان محمدی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای ستار محمدی
رتبه دوم: آقای علی مغزی
رتبه اول: آقای محمدرضا حسن‌خانی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم ماهگل مقتدر و آقای محمد توکلی
رتبه دوم: آقای اشکان بابایی
رتبه اول: خانم کوثر اسماعیلی

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدامین عقبایی و محمدمهدی مهدی‌آبادی
رتبه دوم: امیررضا اسفندیار
رتبه اول به طور مشترک: خانم سارا بابایی و مجید جاودانی

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم فرزانه مهدیزاده و آقای آرین بساطی
رتبه دوم: آقای حسن جباری
رتبه اول: آقای سهراب بحیرایی
ــ گروه سنی ج:
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان پیام سرپرستیکتا و بابک جهانبین

   برگزیدگان بخش آواز:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای علی حسینزاده
رتبه دوم: خانم الهام دوالی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای شِلمو عاقلیان
رتبه دوم: آقای علی کارجویان
رتبه اول: آقای سیدمهدی ذاکریفر

برگزیدگان تکنوازی سنتور:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف (1):
رتبه سوم: آقای پارسا نایبی
رتبه دوم: آقای آروین صیدی
رتبه اول: آقای کیان قاسمی
ــ گروه سنی الف (2):
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمد تقوی و رزگار صادقی
رتبه دوم: آقای پدرام طحانی
رتبه اول: آقای اشکان جباری
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای آریا تولایی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان امیر رستمی و بهزاد حمیدیان
رتبه اول: آقای شهریار قیدارپور
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای احسان عزیزی
رتبه دوم: آقای نیما خنکدار
رتبه اول:آقای علی عابدین

 برگزیدگان بخش سه‌تار:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف (1):
رتبه سوم: آقای محمدرضا امینیان
رتبه دوم: آقای محمدامین علمیان
رتبه اول به طور مشترک: آقایان علی چراغی و ماهان فولادی
ــ گروه سنی الف (2):
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان امید جوراببافان و دامون خیابانی
رتبه دوم: آقای علی دهقانی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان ایلیا بازیاری و محمدحسین سجادی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای محمدهادی ملایری
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان رضا ناصری و مهران چیتائی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای سینا لطیفیان

برگزیدگان تکنوازی تار:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ  گروه سنی الف (1):
رتبه سوم: آقای کسری رفیعی
رتبه دوم: آقای آریا شعبانی
رتبه اول: خانم مُبینا محمدی
ــ گروه سنی الف (2):
رتبه سوم: آقای ارشیا مسلمی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان عرفان مظلوم و مهدی احمدوند
رتبه اول: آقای سیدمهدی میرصفائی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای دانیال میرزایی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم شهرزاد سپهری و آقای علی صادقی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان آرمان سیف‌نژاد و آرین طوفانی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم¬ ندا جوکار، آقایان مهدی شیروانی و محمدرضا عزیزی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم بیتا مالکی و آقای شهریار کرایی
رتبه اول: آقای سهیل چهل‌امیران

برگزیدگان بخش حفظ ردیف:

هیئت داوران از خانم سیده مهسا خاوری (در بخش تکنوازی سنتور) و آقایان مهران آقاخانی (در بخش تکنوازی سنتور) و محمدحسین سجادی (در بخش تکنوازی سه¬تار) و علیرضا سعیدی (در بخش تکنوازی سنتور) و آقای دامون قاسمی (در بخش تکنوازی کمانچه) و اشکان نایبی (در بخش تکنوازی تار) و پارسا نایبی (در بخش تکنوازی سنتور) تقدیرکرده است.

برگزیدگان بخش ویژه (آفرینش در تکنوازی):

هیئت داوران از آقایان کامیار روشنکار (گروه سنی الف) و پویا محمدی (گروه سنی ج) تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
رتبه سوم: آقای مهدی اشرفیان
رتبه دوم: آقای نیما پورفولادی
رتبه اول: آقای امیرعلی لطفی

بخش موسیقی کلاسیک: 

هیئت داورانِ چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ کلاسیک را به شرح ذیل اعلام کرد: 

هیئت داورانِ چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ کلاسیک را به شرح ذیل اعلام کرد:

برگزیدگان بخش کُنترباس:

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم گشسب‌بانو بحرینی
رتبه دوم: آقای کورش ملکی
برگزیدگان بخش ویُولا:
هیئت داوران از آقای حمیدرضا ساعتچی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش فلوت:

هیئت داوران از خانم‌ها پانته‌آ یکتافرید (گروه سنی الف) و راژان بیات (گروه سنی ج) تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: خانم روژان فرجی و آقای سعید آوار
رتبه اول به طور مشترک: خانم سروین سیدآقایزدی و آقای دانیال ظهیرالدینی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم نازنین سلطانی
رتبه دوم: خانم نیوشا شاکری
رتبه اول: آقای فرید شاهسار
ــ گروه سنی ج:
رتبه دوم: خانم کیانا فاطمی‌فر
رتبه اول: آقای علی چوپانی‌نژاد

برگزیدگان بخش ویُلُنسل:

هیئت داوران از خانم‌ها آوا محرابی (گروه سنی الف) و دریا کشاورزی (گروه سنی ب) تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم :خانم فاطمه شاکری
رتبه دوم: آقای ابوالفضل فریدونی
رتبه اول به طور مشترک: خانم¬ها آیدا رجبی و عسل بیگی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای عرفان فیجان
رتبه دوم به طور مشترک: خانم هستی علیزاده و جاوید ارجمندی
رتبه اول: خانم رومینا بردبار
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای امین شناسا
رتبه دوم: آقای مسعود فیروزی¬نژاد
رتبه اول: آقای نوید حمیدی

برگزیدگان بخش گیتار:

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آرین میررفیعی و علی اسدی
رتبه اول: شهریار محمدیان
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای علی براتی
رتبه دوم: آقای محمدامین عسگری
رتبه اول: آقای سیاوش کشاورزی
ــ گروه سنی ج:
رتبه دوم: حامد حدیدی
رتبه اول: عطا رستگار

برگزیدگان بخش ویُلُن:

هیئت داوران از خانم‌ایلیانا هادی‌زاده (گروه سنی الف)، آقای فربد فانی (گروه سنی ب) تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای کیان بنی‌نجاریان
رتبه دوم: آقای فراز مجدیان
رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمدرضا بهرامی و امیرحسین عرب¬هنایی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان علی دل‌انگیز و فرداد صدقی
رتبه دوم: آقای اسماعیل طباطبایی
رتبه اول: آقای تارخ سبزواری
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای حمیدرضا ساعتچی
رتبه دوم: آقای احمد محمدی
رتبه اول: آقای علیرضا اسمعیلی

برگزیدگان بخش پیانو:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه دوم: آقای مهرشاد زیدی
رتبه اول: آقای امیر حمیدیه
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: خانم آلین تاشچیان
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان شاهین معدنی‌پور و بهادر نصیری‌فر
رتبه اول: آقای محمدجواد بهرامی
ــ گروه سنی ج:
رتبه اول: آقای نارک ابراهیمی

بخش موسیقی نواحی 

هیئت داورانِ چهاردهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ نواحی ایران را به شرح ذیل اعلام کرد.

   برگزیدگان تکنوازی ضرب زورخانه:
هیئت داوران از آقای علی حسینزاده (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی گیلان و تالش:

برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقایان امیرحسین دفاعی (گروه سنی ب) و شعبان شعبان‌زاده (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی تنبوره:
هیئت داوران از خانم گیسو قربانی (گروه سنی الف) و آقای شعبان شعبان¬زاده (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی کرمان:
برگزیدگان بخش موسیقی آواز و جاریگ:
هیئت داوران از آقای یاسین شرفائی(گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی نقاره:

هیئت داوران از آقایان ابوفاضل نظرپور و علی‌اصغر نظرپور  (گروه سنی الف) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی قشقایی:
برگزیدگان تکنوازی سه‌تار:
هیئت داوران از آقای نکیسا میرزایی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
هیئت داوران از آقای ایلیا علیزاده (گروه سنی الف)  تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان محمدرضا نوروزی و محمدمهدی عشقی
رتبه دوم: خانم ساناز نامداری

برگزیدگان تکنوازی ویلن:
هیئت داوران از آقای بنیامین گودرزی (گروه سنی الف) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی بختیاری:
برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقای مهدی صادقی  (گروه سنی ب) و  آقای محمد پاداری (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی کَرنا:
هیئت داوران از آقای رضا خاکزاد (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی نی:
هیئت داوران، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد.
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان عقیل حیدری و علی¬اصغر براتی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان جاوید جمالی و محمدرضا چریکی

برگزیدگان بخش موسیقی کتول:

برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقایان محمدامین ترابی (گروه سنی الف) و محمدامین لطفی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
هیئت داوران از خانم فاطمه اصفهانی (گروه سنی ج) و آقایان احمدرضا برزگر و سروش فغانی¬ و نریمان علمشاهی  (گروه سنی الف) و محمد ایمانی و حسین انصاری و محمدرضا حسینی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی شمشاد:
هیئت داوران از خانم هستی فندرسکی (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی نی:
هیئت داوران از آقای محسن ابدالی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش موسیقی ترکمن:

برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقایان یاسین پوری (گروه سنی الف)، میثم شاعری و  لقمان امانیان (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
هیئت داوران ازآقای یاسین پوری (گروه سنی الف) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای اسحاق مصطفی¬ئی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان حامد پدری و میثم شاعری
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
هیئت داوران از آقای میثم شاعری (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

    برگزیدگان بخش سواحل جنوبی:
بخش هرمزگان:
برگزیدگان تکنوازی عود:
هیئت داوران از آقایان دانش درایش و میلاد مقاتلی (گروه سنی الف)  و رضا ترکچین (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی کَسِر:
هیئت داوران از آقای عبدالله احمدپور (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی نی¬انبان:
هیئت داوران از آقای محمد اکبری (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
بخش بوشهر:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقای حسین عاشوری (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دمام:
هیئت داوران از آقایان حسین واجب¬فرد و آرمین نکیسا (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی ضرب و تمپو:
هیئت داوران از آقای پارسا پالیزدان (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی نی‌انبان:
هیئت داوران از خانم یسنا هاشمی (گروه سنی الف) و آقایان پوریا میرزایی (گروه سنی ب) مهدی بنیاد و حمید مصطفائی(گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان بردیا بهرام¬نژاد و عرفان سعیدی
رتبه اول: آقای علیرضا بهرام¬پور
برگزیدگان تکنوازی نیِ جُفتی:
هیئت داوران از آقای مبین مظلوم¬زاده (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان بخش سیستان و بلوچستان:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
برگزیدگان بخش آواز:
هیئت داوران از آقای مسلم نیک‌نژاد (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی بینجو:
هیئت داوران از آقایان مهدی بلوچی (گروه سنی الف) و محمدصالح سیاهانی و حبیب-اله داودی و حمیدالله سیدزاده (گروه سنی ب) و مسلم نیکنژاد (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی تنبورک:
هیئت داوران از آقایان عرفان درزمان و مجیب بامری و میثاق محبزهی (گروه سنی الف) و معین بامری (گروه سنی ب) و محسن نیکنژاد (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دُهُل:
هیئت داوران از آقای رضا حدادورز (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دُهُلک:
هیئت داوران از آقایان میثاق محب¬زهی (گروه سنی الف)، حاتم درزاده و ایرج داودی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی رُباب:
هیئت داوران از آقایان یاسین حدیدی (گروه سنی الف)، حمیدالله سیدزاده و محمدصالح سیاهانی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی قیچک:
هیئت داوران از آقایان محمد شهیکی و محمدشریف شَکّلزهی (گروه سنی الف)، فرهاد فرشانیک و یونس آسکانی (گروه سنی ب)، و مهرداد بامری (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش شمال خراسان:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد.
برگزیدگان تکنوازی آواز و دوتار:
هیئت داوران از آقایان جلیل خانی و رامین نوروزی (گروه سنی ب) و آقایان وحید طاهری¬نسب و مجید سلیمانی(گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان علی انصاری و محمدامین حدادیان
رتبه دوم: آقای محمدمهدی ولی¬نژاد
رتبه اول: آقای حسین حیدرطلب¬
برگزیدگان تکنوازی دایره:
هیئت داوران از خانم فاطمه رمضانی (گروه سنی ب) و عاطفه هاشم‌زاده (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
هیئت داوران از آقایان مهدی محسنی و محمد قربان¬صباغ (گروه سنی ب) و سعید هوشمند (گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: خانم آتنا خورسندی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم فاطمه زارعی و آقای امیرحسین زارع

ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای جلیل خانی
رتبه دوم: آقای مصطفی اسلامی
رتبه اول: مجید الیاسی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای صادق غلامرضازاده
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان سامان فیروزه و وحید طاهری¬نسب
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
هیئت داوران از آقای رامین نوروزی (گروه سنی ب) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای علی انصاری
رتبه دوم : آقای ژیکان سپاهی
رتبه اول: آقای امیرحسین زارع

برگزیدگان شرق و جنوب خراسان:

برگزیدگان آواز:
هیئت داوران از آقایان محمدامین امینی (گروه سنی الف)،  عبدالرحمان باطوری (گروه سنی ب) و عباس اعظمی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دایره:
هیئت داوران از خانم مریم اسمعیلزاده (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
هیئت داوران از آقای همایون حامدی (گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای محمد اکسیر
رتبه دوم: آقای امیر مددی
رتبه اول به طور مشترک: خانم صبا آسایی و آقای محمد الله‌دادی¬
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان عبدالرحمان باطوری و علیرضا رجبزاده
رتبه دوم: خانم یاسمین تنها
رتبه اول: آقای ایمان تُخمکار
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای مصطفی تیموری
رتبه دوم: آقای علی شیری
رتبه اول: آقای سلمان سلیمانی
برگزیدگان تکنوازی دُهُل:
هیئت داوران از آقایان نیما ضربی (گروه سنی ب) و ابوالقاسم سیاوشی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان بخش کرمانشاه:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد.
برگزیدگان آواز و تنبور:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آریان عزیزی و مسلم نوری
رتبه دوم: آقای ایوب عباسی
رتبه اول: آقای یوسف عباسی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: پدرام ظاهری¬نیا
رتبه دوم: آقای سپهر ذوالنوریان
رتبه اول: آقای جهاندار ملکی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان ایوب رضایی و افشین براک
رتبه دوم: آقای مراد مرادی
رتبه اول: برزو امیریان
برگزیدگان تکنوازی تنبور:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف (1):
رتبه سوم: آقای کیان ناصری
رتبه اول به طور مشترک: خانم‌ رها افضلی و آقای یوسف عباسی
ــ گروه سنی الف (2):
رتبه سوم: آقای علیرضا میرزایی
رتبه دوم به‌طور مشترک: آقایان وُریا کریمی و سپهر حسینی
رتبه اول: آقای بنیامین گراوند
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای امیر مرادی
رتبه دوم: آقای مهرداد عزیزی
رتبه اول به‌طور مشترک: آقایان وصال حسینی و سپهر ذوالنوریان
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم : نوید کمری

        برگزیدگان بخش کردستان:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام میکند:
برگزیدگان آواز کردی:
هیئت داوران از آقایان فرزین حیدری و فؤاد برده¬زرده (گروه سنی الف)،  جهاندار ملکی و سجاد رضائی (گروه سنی ب)، محمد رحمانی و جبرئیل تخت¬فیروزه (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دف:
هیئت داوران از خانم غزل بهرامی (گروه سنی الف) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای امید معینی
رتبه دوم به طور مشترک: آقایان تایماز محسنی و آمیار میرزانیا
رتبه اول: آقای دیاکو آرام¬بنیاد
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم : خانم کِی¬ناز کیاالوندی
رتبه دوم : آقای پویا رحمنی
رتبه اول: آقای محمد مرادی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم : خانم عادله رحیمی
رتبه دوم : خانم مهتا رسولی
رتبه اول: آقای محمد عباسی
برگزیدگان تکنوازی دوزله:
هیئت داوران از آقایان علی کمالی (گروه سنی ب) و آزاد روزجنگ (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دُهُل:
هیئت داوران از آقایان لاوان صبرجو (گروه سنی الف) و بهرام ناصری (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دیوان:
هیئت داوران از آقایان آراز روحانی (گروه سنی الف) و  مصطفی کارگری (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی سُرنا:
هیئت داوران از آقای عرفان مریدی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی شمشال:
هیئت داوران از آقایان اسماعیل محمودی و عبدالباسط مرادی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی ضرب:
ــ گروه سنی الف:
رتبه دوم به طور مشترک: خانم باران کیانی و آقای کیانوش شهسواری
برگزیدگان تکنوازی نرمه‌نای:
هیئت داوران از خانم یسنا عارفی و آقای کارزان امینی (گروه سنی الف)، آقای محمد قانع (گروه سنی ب) و آقای آزاد روزجنگ (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:
هیئت داوران، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
برگزیدگان بخش آواز لری:
هیئت داوران از آقای سعید رحیمی¬پور (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی تنبک:
هیئت داوران ضمن تقدیر از آقایان کیارش دالوند و حسین شریعت (گروه سنی ب)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آریوبرزن ابدالی و محمد آشتیانی
رتبه دوم: آقای محمد طاهر¬پور
رتبه اول: آقای پارسا باجلاوند
برگزیدگان تکنوازی دُهُل:
هیئت داوران از آقایان امیرمحمد بسطامی و آریوبرزن ابدالی (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی سُرنا:
هیئت داوران ضمن تقدیر از آقایان عرفان مریدی و محمد رشیدزاده (گروه سنی ب) و رضا خاکزاد (گروه سنی ج) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای امیرحسین بسطامی
رتبه دوم: آقای حسین کاکاوند
رتبه اول: آقای حسین حسنوند
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: خانم هستی لشنیزند
رتبه دوم: خانم کیمیا پیغان
رتبه اول: خانم شینا احمدی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای میلاد قاسمیان
رتبه دوم: آقای سبحان امرایی
رتبه اول: آقای عرفان مریدی
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای پوریا قلاوند
رتبه اول به طور مشترک: آقایان سجاد لیریائی و میلاد علیپور
برگزیدگان بخش آذربایجان:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می¬کند:
برگزیدگان آواز:
ــ گروه سنی الف:
رتبۀ سوم به طور مشترک: آقایان آرتین شهرکی و آرتان فربختی
رتبۀ دوم: امیررضا خداوردی
رتبۀ اول: آقای علی محمدی
برگزیدگان تکنوازی بالابان:
هیئت داوران از آقای آرمان قلی‌زاده (گروه سنی الف) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی تار:
هیئت داوران ضمن تقدیر از خانم شهرزاد جنتی و آقای مهدی مصلح (گروه سنی ج) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای سپهر مسلمی
رتبه دوم: آقای سینا شجری
رتبه اول: آقای آراز وجودی
برگزیدگان تکنوازی دایره:
هیئت داوران از خانم افرا اصلانحسینی و آقای سعید عصری (گروه سنی الف)  و آقای احسان نجفی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی عود:
هیئت داوران از آقای آراز وجودی (گروه سنی الف)  تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی قانون:
هیئت داوران از خانم پانیذ ستاری (گروه سنی ب)  تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی قوپوز:
هیئت داوران ضمن تقدیر از آقایان عرفان باقری و علی علی¬نژاد (گروه سنی ب) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای عارف بهرامی
رتبه دوم: آقای سهیل اسلامی
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
هیئت داوران ضمن تقدیر از خانم پینار ملکی¬زاده و آقای آرین ضمیری (گروه سنی الف) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای رضا محمدی
رتبه دوم به طور مشترک: خانم دنیز وجودی و آقای سهند یعقوبی
رتبه اول: آقای مهدی بیرامی
برگزیدگان تکنوازی نقاره:
هیئت داوران از آقایان محمدمعین نوروزی (گروه سنی الف)  و  اصغر دسینه¬خیاو (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان بخش مازندران:
هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام میکند:
برگزیدگان آواز:
هیئت داوران از آقایان ابراهیم مجیدی و امیرحسین فضلی (گروه سنی ب)  و آقایان سعید صادقی، پویا محسنی و آرمین باکویی (گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای حبیب‌اله کاوسی
رتبه دوم: آقای آرمان فلاح¬پور
برگزیدگان تکنوازی دسرکوتن:
هیئت داوران از خانم هستی حسن‌نژاد و آقایان امیررضا محمدی و محسن محسنی (گروه سنی الف)، آقایان محمد کاظمی، مجید بِتیار و همایون حسینی (گروه سنی ب) و آقایان توحید حیدری و سجاد پاریاو (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی دوتار:
هیئت داوران از آقایان علیرضا پورحاجی و امرالله فعلی (گروه سنی ب)، و آقای اسماعیل خدادادی (گروه سنی ج) تقدیر کرده و  برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای محمد محمدی
رتبه دوم: آقای محمدحسین طیبی
رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمدحسین ابراهیمی و امیررضا محمدی
ــ گروه سنی ب:
رتبه سوم: آقای حمیدرضا محمدپور
رتبه دوم: آقای مجید بتیار
رتبه اول: آقای علی محمدی
برگزیدگان تکنوازی سُرنا:
هیئت داوران از آقای علی قلیان (گروه سنی الف) و آقایان محمد کاظمی¬، محمدرضا محمدی و امیرمحمد خطیبی (گروه سنی ب) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی غِرنه:
هیئت داوران از آقایان محمد ندامانی، علی قلیان و حسام بتیار (گروه سنی الف)، آقایان امیرمحمد خطیبی و  محمدرضا محمدی (گروه سنی ب)، و آقای میلاد امینی (گروه سنی ج) تقدیر کردند.
برگزیدگان تکنوازی کمانچه:
هیئت داوران ضمن تقدیر از آقایان محمدرضا محمدی، جاسم خدیور و همایون حسینی (گروه سنی ب) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای محمدحسین ابراهیمی
رتبه دوم: خانم روجا قربی
رتبه اول: آقای حسام بتیار
ــ گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای آرمین باکوئی¬
رتبه دوم: آقای پویا محسنی
رتبه اول: آقای صالح جعفری
برگزیدگان تکنوازی لَـلِهوا:
هیئت داوران از آقایان محراب قیاسی و محسن پریچی (گروه سنی ب)، و آقایان حمیدرضا قیاسی و میلاد امینی (گروه سنی ج) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:
ــ گروه سنی الف:
رتبه سوم: آقای احمدرضا گلیپور
رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمد ندامانی و علی قلیان

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست