نشانی: سعادت آباد- چهارراه سرو- انتهای بلوار پاکزاد- میدان بهرود- خیابان عابدی- پلاک 18

روابط عمومی: 22113329-22113109

بخش فرهنگی و آموزشی: 22113841-22113842

پیشنهاد انتقاد: 22346921-22342913

نمابر: 22111074


پست الکترونیکی: Info@Taranomesaz.com